Coaching management

Home » Diensten » Coaching management

Er kunnen vele scenario’s ontstaan waarin individuele coaching zinvol kan zijn. Drie van deze mogelijke scenario’s hebben we hieronder beschreven.

Ondersteuning bij onderhandeling(en)

Soms heb je gewoon even iemand nodig die uw product eennmalig bij een Duitse onderneming of meerdere ondernemingen voorstelt, de aansluitende onderhandelingen ondersteunt en gemeenschappelijk met u de offerte in de Duitse taal opstelt. Ook nog even opletten met mogelijke juridische valkuilen en de juiste zakelijke toon bij het foutloos schrijven van een brief en offerte in de Duitse taal. Na de eerste (proef)levering aan de Duitse onderneming kunt u weer op eigen kracht verder. Misschien heeft u alleen iemand nodig die u ondersteund bij de onderhandelingen. Dit noemen wij actieve marketing ondersteuning en is na een kort telefonisch voorgesprek eenvoudig in opdracht te geven. Declaratie volgt tegen een met u van te voren vastgelegd uurtarief.

Begeleiden van gesprekken met (Duitse) juristen

Uit ervaring weten wij dat het voor Nederlandse ondernemingen knap lastig kan zijn bij jurische thema’s zoals bijvoorbeeld het opstellen van een contract, een Duitse jurist in het Duits en/of Engels in detail duidelijk te maken wat de aspecten zijn die u wilt regelen. Golden Dutch begeleidt dergelijke complexe gesprekken waarbij wij niet alleen als vertaler maar ook met onze juridische kennis en kennis van de Duitse gebruiken, voor u inzetten. Golden Dutch staat in contact met enige advocatenkantoren in Duitsland die vrijwel alle aspecten van het Duitse recht zoals handelsrecht, arbeidsrecht afdekken.

Vaststellen van de marktentreestrategie

Vòòr of tijdens het schrijven van een businessplan, komt het regelmatig voor, dat de argumenten van voor- en nadelen, bij het kiezen van de marktstrategie door mensen van de eigen onderneming onduidelijk en onvolledig in kaart worden gebracht. Zo zijn vaak de samenhangende risicofactoren die van invloed kunnen zij op elke marktentreestrategie vaak blijvend onduidelijk. Golden Dutch biedt ondersteuning in dit proces waarbij, indien noodzakelijk tijdens de coaching snel hulp van specialisten op belastingtechnisch en juridisch advies kan worden ingewonnen.