Ontwikkelen businessplan Duitsland

Home » Diensten » Ontwikkelen businessplan Duitsland

Uw eigen businessplan voor Duitsland

Marktentree Duitsland: het ontwikkelen en schrijven van een businessplan (ondernemingsplan)

Golden Dutch biedt door middel van individuele coaching en ondersteuning bij het ontwikkelen van het businessplan, kan ook de ontwikkeling en het schrijven van het businessplan overnemen.

Werkwijze:

  • De inhoudsopgave en doelstelling van het businessplan wordt met u afgestemd.
  • Vastleggen doelgroep businessplan (management, banken & investeerders, mogelijke zakenpartners)
  • Vastleggen tijdsperiode en ROI
  • Vastellen hoofdstukken en aandachtspunten
  • Schrijven businessplan met tussentijdse reportage, uitwisseling hoofdstukken
  • Eindbespreking
  • Wij zetten de klassieke werkwijze bij het maken van een businessplan in, samen met een individuele puntenlijst die voor het product en/ of onderneming noodzakelijk zijn.

Reeds uitgevoerd:

  • Businessplan Duitsland voor de opbouw en implementatie van een onroerendgoed internetportaal